01 Kelly & Anthony - Getting Ready02 Kelly & Anthony - First Look, Formals03 Kelly & Anthony - Ceremony04 Kelly & Anthony - Reception05 Kelly & Anthony - DetailsKelly & Anthony - Engagement